Adatvédelmi irányelvek

Az Infopolis Kft maximálisan elkötelezett felhasználói és Üzleti partnerei, Ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelmét illetően, valamint kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Infopolis Kft. minden rögzített személyes és céges adatot bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Infopolis Kft Adatvédelmi irányelvei a www.infopolis.hu weblapon elérhetőek. Az Infopolis Kft-vel kapcsolatba lépéskor a partner, ügyfél, álláshirdetésre jelentkező személy elfogadja az adatvédelmi szabályzatunkban foglaltakat, illetve hozzájárul a szabályzatban feltüntetett módon történő adatkezeléshez.

Az Infopolis Kft. adatai:

Név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselője: Hágen Ottó ügyvezető igazgató

Székhely: 4225 Debrecen Szivárvány utca 18

Telefon: +36-20-479-4917

E-mail: hello@infopolis.hu

Cégjegyzékszám: 09 09 08872

Adószám: 22648633209

Jelen adatkezelési tájékoztató azért jött létre, hogy részletes tájékoztatást nyújtson az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • évi C. törvény a számvitelről
 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások átláthatóságáról
 • évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről

Adatvédelmi nyilatkozatunk célja, hogy az ügyfeleink, partnereink, illetve az érintettek számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) és a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.

Az adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak hatálya kiterjed mindenkire, akinek személyes adatait üzleti célból kezeli az Infopolis Kft. A személyes adatoknak az Infopolis Kft-hez történő továbbításával egyben elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és hozzájárul adatainak az irányelvekkel összhangban történő kezeléséhez. Az Infopolis Kft jogosult bármikor egyoldalúan módosítani az adatkezelési irányelveket.

Az Infopolis Kft weboldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat, video anyagokat és adatokat szerzői jog védi, ezek bármilyen formában történő másolása, tárolása, közzététele, felhasználása kizárólag az Infopolis Kft előzetes írásbeli engedélyével történhet.

Az Infopolis Kft oldalait mindenki saját felelősségre használhatja, az esetlegesen megtévesztő tartalomból, azok használatára képtelen meghibásodásból eredendően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen, vagy közvetett következményekkel járó károkért felelősséget nem vállal.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Az Infopolis Kft üzleti tevékenysége során személyes adatokat (név, e-mail cím, cím, levelezési cím, szakmai információk, telefonszám) kezelhet, az üzleti kapcsolatot létesítő természetes vagy jogi személyekről kapcsolatfelvétel, ajánlatadás, szolgáltatásnyújtás, ügyfelek beazonosítása, kapcsolattartás, számviteli kötelezettség, követeléskezelés, szervíztevékenység teljesítése céljából.

 

Szervíztevékenység

A javítás során az Infopolis Kft. az ezen informatikai eszközökön található személyes adatokat kezeli, azonban olyan mértékben kizárólag, ami az eszköz állapotának megvizsgálásához és a hiba detektálásához és elhárításához szükséges.

 

Marketing tevékenységek (hírlevél, közösségi oldalak)

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, a feliratkozással kapcsolatos adatkezelés célja a teljeskörű tájékoztatás az Infopolis Kft. híreiről, eseményeiről, újdonságairól, termékeiről, szolgáltatásairól, akcióiról. A megadott adatokat a hírlevélre való feliratkozástól a leiratkozásig kezeljük. A hírlevélről való leiratkozás az e-mailek alján, vagy a hello@infopolis.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján lehetséges.

Az Infopolis Kft elérhető a LinkedIn közösségi portálon, az itt elhelyezett tartalmak célja a tájékoztatás a tevékenységeinkkel, újdonságainkkal, álláslehetőségeinkkel kapcsolatosan; a különböző rendezvényeken történő megjelenésekkor is tájékoztatást nyújtunk aktualitásainkról; önkéntes alapon, elektronikusan vagy személyesen megadott személyes adatokat a LinkedIn adatkezelési irányelvei szerint, illetve harmadik fél számára át nem adva kezeljük.

Álláspályázatra jelentkezés

Az Infopolis Kft a weboldalán karrier aloldalt üzemeltet, melynek célja az érdeklődők számára információnyújtás az aktuális állásajánlatokról, valamint lehetőség biztosítása álláspályázat benyújtására. A karrier oldalon feltüntetett e-mail címre, vagy az űrlapra név, e-mail cím, telefonszám, illetve önéletrajz és egyéb pályázati anyagok megadására van lehetőség, toborzási, kiválasztási illetve kapcsolattartási céllal. Az Infopolis Kft. a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Számítógépen, központi szerveren található adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá, az adatok védelméről biztonsági mentéssel és egyéb technikai óvintézkedésekkel gondoskodunk.

Sütik

Ha a felhasználó hozzászólást ír a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám" opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az Infopolis Kft harmadik féllel nem osztja meg a jelen honlapon keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása, űrlap kitöltése, jelentkezés elküldése esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

 

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. Az Infopolis Kft a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

 

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

A honlapon található tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a tartalmakra, azok pontosságára, teljességére az Infopolis Kft nem vállal garanciát. Az Infopolis Kft és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen honlap tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A honlap tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek az Infopolis Kft független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan az Infopolis Kft nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

Az Infopolis Kft weboldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat, video anyagokat és adatokat szerzői jog védi, ezek bármilyen formában történő másolása, tárolása, közzététele, felhasználása kizárólag az Infopolis Kft előzetes írásbeli engedélyével történhet. Az Infopolis Kft oldalait mindenki saját felelősségre használhatja, az esetlegesen megtévesztő tartalomból, azok használatára képtelen meghibásodásból eredendően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen, vagy közvetett következményekkel járó károkért felelősséget nem vállal.

Tájékoztatjuk, hogy az Infopolis Kft weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja.