ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő
Neve: Infopolis Kft.
Cím: 4225 Debrecen, Szivárvány utca 18.
Adatkezelő képviselője: Hágen Ottó
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@infopolis.hu
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja
2.1 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:
• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése
• Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
• Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumok
• Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel, szolgáltatás nyújtása
• Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés
• A szolgáltatásokhoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
• Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
• Megrendelések kezelése és szállítása
• Projektben, közbeszerzésben való részvétel mentén történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés, Megrendelés, Árajánlat
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Lakcím
• Szállítási cím
• Email cím
• Telefonszám
• Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása.
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja.

2.2 SZOLGÁLTATÁS(OK) NYÚJTÁSA A JOGI SZEMÉLYEK SZÁMÁRA ÉS ENNEK KERETÉBEN:
• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése
• Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása
• Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai
• Árajánlat kiadás, szerződéskötés, telefonos rendelésfelvétel adatai
• Kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, adategyeztetés és adatfrissítés
• A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése
• Megrendelések kezelése és szállítása
• Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások
• Projektben, közbeszerzésben való részvétel mentén történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés, Megrendelés, Árajánlat, Számla
A kezelt adatok köre:
• Név
• Email cím
• Telefonszám
• Székhely
• Adószám
• Közösségi adószám
• Bankszámlaszám
• Egyedi azonosító

2.3 SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA, VALAMINT SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉHEZ A KAPCSOLÓDÓ KÖTELEZŐ DOKUMENTÁCIÓ KIÁLLÍTÁSA.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Állandó lakcím / Székhely / Szállítási cím
• Email cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
• Adószám
• Közösségi adószám
• Bankszámlaszám
• Egyedi azonosító
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.4 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA
• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
• ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Értesítési cím
• Email cím
• Telefonszám
• Felhasználó által megadott kiegészítő információk
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Akciók, új termék információk elmulasztása
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig, az adatok törlésének kérelméig.

2.5 SZOLGÁLTATÁS(OK) HIRDETÉSE, INFORMÁCIÓ NYÚJTÁSA A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA
• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
• ügyfélelégedettségi mérés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
Az érinett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érinettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Számlázási cím
• Szállítási cím
• Email cím
• Telefonszám
• Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatok törlésének kérelméig.

2.6 MEGRENDELÉSEK KISZÁLLÍTÁSA
• Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
• Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy / jogi személy közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Telefonszám
• Email cím
• Szállítási cím
• Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatok törlésének kérelméig.

2.7 MEGRENDELÉSEK ÁTVÉTELE/ÁTADÁSA A SZERVEZET RAKTÁRÁBAN
Az áru kiadása vagy átvétele során az áru átvevőjének/átadójának adatai rögzítésre kerülnek a kiadási bizonylaton vagy az ügyviteli rendszerben. Az adatellenőrzés során az Adatkezelő ellenőrizheti az áru átvevőjének vagy beszállítójának személyazonosságát egy fényképes igazolvány bemutatásával.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A megrendelést leadó jogi személy előzetes közlése alapján vagy a helyszín az árut átvevő/átadó személy adatközlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Fényképes igazolvány szám
• Gépkocsi rendszáma
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
Adatok forrása: A megrendelést leadó természetes személy előzetes közlése alapján vagy a helyszínen az árut átvevő személy adatközlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Aláírás

2.8 GARANCIÁLIS TERMÉKEK ÜGYINTÉZÉSE, ÉS KAPCSOLÓDÓ SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS
Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék csere, javítás kezeléssel kapcsolatos adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi
Adatok forrása: Az érintett közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Cím
• Email cím
• Telefonszám
• Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: Törvény által meghatározott.

2.9 VISSZÁRU KEZELÉS
A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés.
Adatok forrása: Az érintett közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Cím
• Email cím
• Telefonszám
• Egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.10 NYEREMÉNYJÁTÉKRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ ÉS ENNEK KERETÉBEN
Az adatkezelő szervezésében vagy az adatkezelő általi lebonyolítású a nyereményjátékra regisztrált, természetes személyek adatai, a nyereményjáték során, vagy a nyeremény átadás során készített fotó és videofelvétel készítése, és azok az adatkezelő web és social média oldalán való publikálása.
Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
Adatok forrása: Az érintett közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Cím
• Email cím
• Telefonszám
• Egyedi azonosító
• Informatikai naplófájl
• Fotó, videofelvétel
• Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig vagy az adatok törlésének kérelméig.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A nyereményjátékban való részvétel meghiúsulása.

2.11 POSTAKEZELÉS, KÜLDEMÉNYKEZELÉS
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Cím

2.12 SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE, IKTATÁSA
Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések kezelése, iktatása, az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése és ezek napra készen tartása, a szerződő fél meghatalmazottjainak adatai, és ezek napra készen tartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A szerződött jogi személy előzetes közlése alapján vagy az Érintett szerződés teljesítése során történő közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Telefonszám
• E-mail
• Beosztás
• Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.13 ELEKTRONIKUS VIDEO MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ ALÁBBIAK VÉDELMÉRE:
Kamera rendszer üzemeltetése a szervezet székhelyén, telephelyein.
• Az Adatkezelő székhelyének, telephelyének biztonsági megóvása.
• Az Adatkezelő vagyoni javainak megóvása.
• Az Adatkezelő munkavállalóinak és látogatóinak testi épségének és vagyoni javainak megóvása.
• Az esetlegesen előforduló balesetek, bűncselekmények körülményeinek kivizsgálása érdekében.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területére belép.
A tevekénységet az Adatkezelő a 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény (Szvtv.) rendelkezéseinek betartásával összhangban végzi.
A kezelt adatok köre:
• A természetes személy képe, mozgóképfelvétele (továbbiakban együtt felvétel)
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Amennyiben az érintett nem lép be a megfigyelt helységbe nem tudja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait.
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelő az elektronikus video megfigyelő rendszerben tárolt felvételeket a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény törvény(Szvtv.) rendelkezéseiben meghatározott ideig tárolja.
Az elektronikus megfigyelő rendszer által felvett felvételek tekintetébent az Adatkezelő az alábbi megőrzési időket alkalmazza:
• általános esteben 3 nap
• Az adatkezelő vagyontárgyainak sérelme vagy sérelmének gyanúja esetén a felvételek felhasználása esetén a cél eléréséhez szükséges legrövidebb időtartamig.
A tárolási időtartam leteltét követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek.

2.14 JOGI KÖTELEZETTSÉG VÁLLALÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
Engedményezési szerződés, Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: Az érintett közlése alapján.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Telefonszám
• E-mail
• Beosztás
• Aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, legkésőbb a szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.15 GDPR RENDELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
ADATOK KEZELÉSE, ADATÁTADÁSI NYILVÁNTARTÁS, ADATVÉDELMI INCIDENSEK, ÉRINTETTI IGÉNYEK KÉRDÉSEK
Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség
• Név
• Adatvédelmi azonosító
• Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
• Érintetti kérelem eredménye
• Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

3. Érintettek köre
Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek kapcsolattartói.

4. Kötelezően megadandó adatok köre
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

5. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelési cél meghiúsulása.

6. Gyermekek
A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.
Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, rendezvényszervező cégek, fotó és video szolgáltató cégek, közjegyző, utazási iroda, utazási ügynökségek, légi társaságok, szálláshelyek, programhelyek, szerződött szerviz partner.

8. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 7.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
A felvételeket az adatkezelő a 7.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Felelős és az ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie.
Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

8.1 AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER KÉPEINEK KORLÁTOZÁSÁRA JOGOSULTAK
Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.
Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. Az Érintettnek az Adatvédelmi felelősnél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.
Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

9. Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

10. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

10.1 A TÁJÉKOZTATÁS KÖLTSÉGE
A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

10.2 TÁJÉKOZTATÁS MEGTAGADÁSA
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú, a jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

10.3 TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

11. Adatok nyilvánosságra hozatala
Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

12. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

13. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

14. Cookie-k (sütik) kezelése
Az adatkezelés célja: A felhasználók és látogatók azonosítása és nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre:
• Egyedi azonosító
• Dátum
• Időpont

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatok törlésének kérelméig.

Az érintettek köre: A weboldalt látogatók érintettek.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

15. Alkalmazott jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infó törvény”),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

16. Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

Debrecen, 2018.